Skip to content

Mer plass i

hverdagen

Utvikling

StorageCo er blant de raskest voksende aktørene i Norden, og åpner stadig nye avdelinger.

Areal

Per 1.7.22 har vi 20.000 m2 netto utleiebart areal.

Selskap

StorageCo AS eier 123 Minilager AS (100%) og StorageCo Eiendom AS (100%)

Over 30 avdelinger i Norge

123 Minilager AS drifter over 30 avdelinger med minilager, både «drive in» minilager med lagercontainere og innendørs tempererte lagerboder.

Lagerhotell minilager

Eiendomsutvikling

StorageCo Eiendom AS erverver og utvikler eiendom for utleie hovedsakelig til 123 Minilager AS. Vi eier eiendommer i Asker, Brumunddal, Kongsberg, Kongsvinger, Oslo, Stavanger, Harstad og Rakkestad.

Eiere

1 %
DRS HOLDING AS
1 %
Grafo as